مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : عباس قنبری
ترتیب نویسنده : 3
دانشگاه / سازمان/ موسسه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) :
سمت :
پست الکترونیکی : afsoltani@yahoo.com
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .