مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : مجید زهری
ترتیب نویسنده : 4
دانشگاه / سازمان/ موسسه : دانشگاه آزاد ورامین
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) : Varamin Azad University
سمت :
پست الکترونیکی : masoud_sajadi_2007@yahoo.com
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای دوفصلنامه علمی- پژوهشی کشاورزی بوم شناختی محفوظ می باشد .